Over de Laak (Vathorst Noord)

Een nieuw, groen recreatiegebied is een wens van veel bewoners van Vathorst en de gemeente Amersfoort. Die kans is er in het gebied ten noorden van het riviertje de Laak. Maar hoe richten we dit gebied in?

Samen met de bewoners, inwoners van Vathorst, grondeigenaren, ondernemers en andere betrokkenen maakt Terra Incognita een ontwikkelingsvisie voor het nieuwe groene recreatiegebied ‘Over de Laak’ in opdracht van de gemeente Amersfoort. Bewoners en andere geïnteresseerden worden op allerlei manieren betrokken, zoals via de interactieve projectwebsite www.overdelaak.nl, tijdens werkateliers en op de ‘Dag van Over de Laak’.

Het participatieproces leverde een enorme hoeveelheid aan enthousiasme en respons op waarmee verschillende scenario’s zijn samengesteld, die uiteindelijk tot een ontwikkelplan zullen leiden. Ook hierin zal aandacht zijn voor wat betrokkenen zelf kunnen doen om ‘Over de Laak’ te ontwikkelen tot een groen recreatiegebied.

Gemeente Amersfoort

Vathorst Noord

Margreet Kokshoorn Communicatie

2015-2016

  1. opdrachtgever    

  2. locatie                  

  3. samenwerking   

  4. jaartal