Ontwikkelstrategie Utrecht Science Park - Groene Omgeving

Diverse Utrechtse partijen werken samen aan een integrale visie op de ontwikkeling van het Utrecht Science Park (USP). In vier parallelle sporen wordt gewerkt aan deze ontwikkel-strategie voor het USP. Eén van die vier sporen betreft de Groene Omgeving.

Voor de Groene Omgeving van het USP zijn de groene kwaliteiten, kansen en ambities in beeld gebracht die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling van het USP tot een internationaal toonaangevend vestigings-milieu voor het cluster life sciences, duurzaamheid en gezondheid. Wat kan de groene omgeving van het USP hier aan bijdragen (en andersom)? Met de betrokken regionale overheden en gebiedspartijen uit de groene omgeving van het USP is een agenda opgesteld met opgaven voor het gebied.

Begin 2017 zijn twee ateliers georganiseerd met de bij de groene omgeving betrokken organisaties en gebiedspartijen. Terra Incognita begeleidde deze ateliers en werkte de atelierresultaten uit.

Provincie en gemeente Utrecht

Utrecht Science Park en omgeving

-

2017

Robert Arends

  1. opdrachtgever    

  2. locatie                  

  3. samenwerking   

  4. jaartal

  5. contactpersoon