Op 3 maart organiseerden wij samen met Dialogic en Koen Frenken van de Universiteit Utrecht een workshop voor een ontwerpend onderzoek naar de kansen voor (elektrische) auto- en fietsdelen in de gemeente Utrecht.
Lees meer ...
Op 2 maart 2015 presenteerden wij aan een Ambtelijke Begeleidings-groep het Plan van Aanpak voor het ruimtelijk kwaliteitskader, dat wij opstellen voor de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven..
Lees meer ...
 
Op 15 april vond de 2e workshop en aansluitende inloopavond plaats voor de Gebiedsvisie De Bilt-Zuid. Bewoners, bedrijven, organisaties en belanghebbenden uit het gebied waren opnieuw in grote getalen aanwezig om actief deel te nemen.
Lees meer ...
Op 24 maart werden vier modellen voor de Ruïne van Teylingen gepresenteerd aan de Raad. De modellen zijn gebaseerd op ideeën die door bewoners en lokale ondernemers werden ingebracht tijdens de Dag van de Ruïne. 
Lees meer...
 
Op 12 februari 2015 is de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025 vastgesteld door de stuurgroep. De visie maakt duidelijk waar kansen liggen voor de ontwikkeling van moderne en duurzame tuinbouwbedrijven.
Lees meer ...
Op 30 januari 2015 is het boek Duurzame Landschapsarchitectuur gepresenteerd met een overzicht van de “state of the art” van duurzame ontwerpprojecten in Nederland. Ook wij staan met twee projecten in het boek vermeld.
Lees meer...
 
Op 29 oktober 2014 is een veldbezoek georganiseerd naar de uitvoeringswerkzaamheden aan de klimaatdijk in Streefkerk. Dit veldbezoek vormde een onderdeel van het ochtendprogramma van de manifestatie Ontwerp Delta.NL.
Lees meer...
Van 15 t/m 19 september 2014 organiseerden wij voor de provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Zeist de Week van het Wonen op de Vliegbasis Soesterberg. Het werd een week vol inspiratie en informatie! 
Lees meer...
 
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___onderzoek.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___projecten___overzicht.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___ruimte_voor_verandering.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___wie_zijn_wij.html

© Terra Incognita | Utrecht | 2015

blog

Op onze blog vindt u meer nieuwsberichten en actualiteiten over Terra Incognita. Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden? Ga dan naar onze weblog: www.terra-i.blogspot.com

Terra Incognita is ook actief op andere sociale media. Nieuwsgierig? Bekijk ons dan op linkedin, facebook of twitter.

Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___contact.html