Samen met Planmaat werken wij aan het stedenbouwkundig plan voor het wonen op de Vliegbasis Soesterberg. Dit voorjaar start een interactief planproces met de bewoners, marktpartijen, experts en belangengroepen uit de omgeving. Lees meer...
Terra Incognita organiseerde een interactieve workshop met recreatieondernemers, ambtenaren en natuurorganisaties op de Utrechtse Heuvelrug over het realiseren van kwaliteitswinst voor natuur én recreatie.
Lees meer...
 
In opdracht van de gemeente Teylingen ontwikkelen wij een visie voor de Roodemolenpolder tussen Sassenheim en Voorhout. Met als ambitie om het landschap een grotere recreatieve gebruikswaarde te geven. Op 6 maart was het tweede werkatelier. Lees meer...
Voor de recreatiezones in de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort verbeelden wij de ambities van de provincie, regio, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De kaarten zijn inmiddels af en zijn binnenkort online te raadplegen. Lees meer...
 
De resultaten van de inspirerende werksessie “Regio Utrecht ruimtelijk verkend", over de ruimtelijke ontwikkeling van de Utrechtse regio, zijn op 10 maart gepresenteerd aan de wethouders en raadsleden van de U10-gemeenten. Lees meer...
Waterschap Rivierenland heeft ons gevraagd om een inrichtingsplan op te stellen voor de klimaatdijk en de jachthavenuitbreiding in het dorp Streefkerk. Op 13 februari werd de anterieure overeenkomst ondertekend in Kinderdijk.
Lees meer...
 
Voor een agrarisch bedrijfsperceel aan de Hofwegen, een historisch bebouwingslint langs de Graaf-stroom bij Bleskensgraaf, ontwikkelden wij het stedenbouw-kundig plan voor de realisatie van een nieuw boerenerf (ontwerp-competitie). Lees meer...
In opdracht van Tablis Wonen en de gemeente Molenwaard hebben wij samen met de dorpsbewoners een stedenbouwkundige visie opgesteld voor de herstructurering van Oud-Alblas West. Op 14 januari werd een Open Raadavond georganiseerd. Lees meer...
 
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___onderzoek.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___projecten___overzicht.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___ruimte_voor_verandering.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___wie_zijn_wij.html

© Terra Incognita | Utrecht | 2014

blog

Op onze blog vindt u meer nieuwsberichten en actualiteiten over Terra Incognita. Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden? Ga dan naar onze weblog: www.terra-i.blogspot.com

Terra Incognita is ook actief op andere sociale media. Nieuwsgierig? Bekijk ons dan op linkedin, facebook of twitter.

Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___contact.html