Marinierskazerne Doorn
Op 5 juli zijn de onderzoeksscenario’s voor het marinierskazerneterrein in Doorn gepresenteerd. Deze scenario’s tonen kansrijke invullingen voor het terrein o.b.v. ideeën uit het participatieproces. 07/2017
Lees meer ...
Windenergie Dronten en Lelystad
Voor Dronten en Lelystad     werken wij aan een Beeldkwaliteitsplan Windenergie. Het plan heeft vanaf 1 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen en gaat daarna ter vaststelling naar de raad. 05/2017
Lees meer ...
Ruimtelijke Verkenning Aa-dal
Voor het beekdal van de Aa in Noordoost Brabant hebben wij een ruimtelijke verkenning opgesteld. Op 21 oktober 2016 is het eindresultaat gepresenteerd aan de Regiocommissie.
10/2016
Lees meer ...
 
Dijkvisie Sliedrecht
De eerste uitvoeringswerkzaamheden voor de realisatie van de Dijkvisie Sliedrecht gaan na de zomer van start. Terra Incognita ontwikkelde de ontwerpprincipes voor de inrichting van het historische dijklint. 07/2017
Lees meer ...
De Groene Hoogte
Op 19 juni 2017 werden de plannen voor de nieuwe woonwijk De Groene Hoogte gepresenteerd. Terra Incognita maakte het stedenbouwkundig plan voor dit bosrijke woongebied in Soesterberg. 06/2017
Lees meer ...
Terra 10 jaar!
Ter gelegenheid van ons 10-jarig jubileum organiseerden wij op 9 februari 2017 een mini-symposium over participatie en ontwerpen. Met na afloop een gezellige borrel. 02/2017
Lees meer...
 
Living Lab Utrecht | Beurskwartier
Op 22 juni presenteerden we de resultaten van het Living Lab Utrecht op de Trenddag Slimme & Gezonde Stad. We verrichtten ontwerpend onderzoek vanuit de werklijn ‘schone en duurzame mobiliteit’. 06/2017
Lees meer ...
Utrecht Science Park
Begin 2017 zijn twee ateliers georganiseerd met de bij de groene omgeving van het USP betrokken organisaties en gebiedspartijen. Terra Incognita begeleidde de ateliers en werkte de atelierresultaten uit. 03/2017
Lees meer ...
Visie Soesterberg Noord
Wij steldende stedenbouwkundige visie Soesterberg Noord op. De visie biedt ruimte voor woningbouw op het bedrijventerrein. In oktober 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. 10/2016
Lees meer...
 

© Terra Incognita | Utrecht | 2016

blog

Op onze blog vindt u meer nieuwsberichten en actualiteiten over Terra Incognita. Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden? Ga dan naar onze weblog: www.terra-i.blogspot.com

Terra Incognita is ook actief op andere sociale media. Nieuwsgierig? Bekijk ons dan op linkedin, facebook of twitter.

NIEUWS