Op 22 september heeft een informatieavond plaatsgevonden voor de Gebiedsvisie De Bilt-Zuid. De visie werd in het gemeentehuis van De Bilt gepresenteerd aan bewoners, organisaties en belanghebbenden uit het gebied.
Lees meer ...
Voor InnovatieNetwerk verkennen we de mogelijkheden voor actieve natuurbeleving voor dementerende ouderen in een gezond landschap. Op 15 september presenteerden we een drietal ruimtelijke concepten voor dementiezorg in de natuur.
Lees meer ...
 
Tijdens de EBU Get Connected bijeenkomst op 9 oktober presenteren we een uitgewerkt plan voor de NOM Experience Zone. De ambitie: 50.000 gerenoveerde ‘nul-op-de-meter’ woningen in de Utrechtse regio in 2020.
Lees meer ...
Op 7 oktober zijn tijdens een openbaar atelier in het Icoon-theatier in Vathorst de kansen en risico’s benoemd bij drie scenario’s voor ‘Over de Laak’. Dit wordt voor elk scenario verwoord in een advies aan de gemeenteraad.
Lees meer ...
 
Op 15 juli zijn de resulaten van de werksessies voor de transitie van bedrijventerrein De Huet in Doetinchem gepresenteerd. In de zomer wordt doorgewerkt aan een schetsontwerp en VO voor het eerste uitvoeringsproject.
Lees meer ...
Op 12 juni 2015 presenteerden wij in een inspirerende werksessie bij de provincie Utrecht het kwaliteitskader voor de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven aan experts op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.
Lees meer ...
 
Op 3 juni hebben wij op het landelijke Symposium Autodelen in het LEF Future Center in Utrecht het ontwerpend onderzoek gepresenteerd dat wij samen met Dialogic hebben verricht naar autodelen en elektrisch rijden.
Lees meer ...
Op 29 mei presenteerden wij de stedenbouwkundige visie Soesterberg Noord aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Soest. De visie biedt o.a. meer ruimte voor woningbouw op het bedrijventerrein. 
Lees meer...


 
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___onderzoek.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___projecten___overzicht.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___ruimte_voor_verandering.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___wie_zijn_wij.html

© Terra Incognita | Utrecht | 2015

blog

Op onze blog vindt u meer nieuwsberichten en actualiteiten over Terra Incognita. Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden? Ga dan naar onze weblog: www.terra-i.blogspot.com

Terra Incognita is ook actief op andere sociale media. Nieuwsgierig? Bekijk ons dan op linkedin, facebook of twitter.

Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___contact.html