Op 30 september brachten de Deltacommissaris Wim Kuijken en internationaal watergazant Henk Ovink een bezoek aan de klimaat-dijk in Streefkerk. Zij waren onder de indruk van de innovatieve kracht van het ontwerp.
Lees meer ...
Op 22 september heeft een informatieavond plaatsgevonden voor de Gebiedsvisie De Bilt-Zuid. De visie werd in het gemeentehuis van De Bilt gepresenteerd aan bewoners, organisaties en belanghebbenden uit het gebied.
Lees meer ...
 
Tot 14 oktober konden inwoners van Vathorst hun advies geven over de scenario’s voor ‘Over de Laak’. Alle binnengekomen reacties en adviezen zijn gebundeld voor elk scenario en worden binnenkort aangeboden aan de gemeenteraad.
Lees meer ...
Tijdens de EBU Get Connected bijeenkomst op 9 oktober presenteerden we een uitgewerkt plan voor de NOM Experience Zone. De ambitie: 50.000 gerealiseerde ‘nul-op-de-meter’ woningen in de Utrechtse regio in 2020.
Lees meer ...
 
Voor InnovatieNetwerk verkennen we de mogelijkheden voor actieve natuurbeleving voor dementerende ouderen in een gezond landschap. Op 15 september presenteerden we een drietal ruimtelijke concepten voor dementiezorg in de natuur.
Lees meer ...
Wij werken aan de stedenbouw-kundige visie Soesterberg Noord. De visie biedt o.a. meer ruimte voor woningbouw op het bedrijventerrein. Tot en met 1 juli lag het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage.
Lees meer...
 
Op 12 juni 2015 presenteerden wij in een ambtelijke werksessie bij de provincie Utrecht het kwaliteitskader voor de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven aan experts op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.
Lees meer ...
Op 3 juni hebben wij op het landelijke Symposium Autodelen in het LEF Future Center in Utrecht het ontwerpend onderzoek gepresenteerd dat wij samen met Dialogic hebben verricht naar autodelen en elektrisch rijden.
Lees meer ...
 
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___onderzoek.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___projecten___overzicht.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___ruimte_voor_verandering.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___wie_zijn_wij.html

© Terra Incognita | Utrecht | 2015

blog

Op onze blog vindt u meer nieuwsberichten en actualiteiten over Terra Incognita. Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden? Ga dan naar onze weblog: www.terra-i.blogspot.com

Terra Incognita is ook actief op andere sociale media. Nieuwsgierig? Bekijk ons dan op linkedin, facebook of twitter.

Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___contact.html