Op 24 september 2014 zijn op een bestuurlijke werkbijeenkomst vier scenario’s gepresenteerd voor de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer. De vier scenario’s zijn beeldend toegelicht door (acterende) pleitbezorgers.
Lees meer ...
Op 22 september 2014 vond het slotsymposium plaats van de Landschapstriënnale Lingezegen 2014. Terra Incognita reikte er de publieksprijs uit aan het winnende ontwerp- en bouwteam van ‘Timescape: a festival of follies’.
Lees meer...
 
In opdracht van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen gaan wij samen met bewoners en lokale ondernemers een advies maken voor de Ruïne van Teylingen. Het participatietraject gaat binnenkort van start.
Later meer...
Op 29 oktober 2014 is een veldbezoek georganiseerd naar de uitvoeringswerkzaamheden aan de klimaatdijk in Streefkerk. Dit veldbezoek vormde een onderdeel van het ochtendprogramma van de manifestatie Ontwerp Delta.NL.
Lees meer...
 
Van 15 t/m 19 september 2014 organiseerden wij voor de provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Zeist de Week van het Wonen op de Vliegbasis Soesterberg. Het werd een week vol inspiratie en informatie! 
Lees meer...
Voor het Innovatienetwerk onderzoeken wij of samenwerking tussen toeristisch ondernemen en natuurontwikkeling, letterlijk en figuurlijk, tot een verrijking kan leiden van de waardevolle natuurgebieden in Nederland.
Lees meer...
 
Op 19 juni bezochten Provinciale Staten van de provincie Utrecht en de gemeenteraden van Zeist en Soest de informatiebijeenkomst over de woningbouwontwikkeling op de Vliegbasis Soesterberg in een shelter op het vliegbasisterrein.
Lees meer...
Op 8 mei 2014 begeleidde Terra Incognita een inpassingssessie over de verbreding van het Lekkanaal, de aanleg van de derde kolk voor de Prinses Beatrixsluis en de realisatie van het bedrijvenpark Het Klooster in Nieuwegein.
Lees meer...
 
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___onderzoek.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___projecten___overzicht.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___ruimte_voor_verandering.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___wie_zijn_wij.html

© Terra Incognita | Utrecht | 2014

blog

Op onze blog vindt u meer nieuwsberichten en actualiteiten over Terra Incognita. Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden? Ga dan naar onze weblog: www.terra-i.blogspot.com

Terra Incognita is ook actief op andere sociale media. Nieuwsgierig? Bekijk ons dan op linkedin, facebook of twitter.

Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___contact.html