Op 3 juni hebben wij op het landelijke Symposium Autodelen in het LEF Future Center in Utrecht het ontwerpend onderzoek gepresenteerd dat wij samen met Dialogic hebben verricht naar autodelen en elektrisch rijden.
Lees meer ...
Op 29 mei presenteerden wij de stedenbouwkundige visie Soesterberg Noord aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Soest. De visie biedt o.a. meer ruimte voor woningbouw op het bedrijventerrein. 
Lees meer...
 
Op 12 juni 2015 presenteerden wij in een inspirerende werksessie bij de provincie Utrecht het kwaliteitskader voor de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven aan experts op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.
Lees meer ...
Op 9 juni werd de 2e werksessie georganiseerd voor de transitie van bedrijventerrein De Huet in Doetinchem. Samen met ondernemers, bedrijfseigenaren, gemeente en waterschap zijn drie varianten samengesteld.
Lees meer ...
 
Op 26 mei vond een openbare inloopavond plaats voor de Gebiedsvisie De Bilt-Zuid. De visiekaart werd er gepresenteerd aan de bewoners, bedrijven, organisaties en belanghebbenden uit het gebied.
Lees meer ...
Op 24 maart werden vier modellen voor de Ruïne van Teylingen gepresenteerd aan de Raad. De modellen zijn gebaseerd op ideeën die door bewoners en lokale ondernemers werden ingebracht tijdens de Dag van de Ruïne. 
Lees meer... 
Op 12 februari 2015 is de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025 vastgesteld door de stuurgroep. De visie maakt duidelijk waar kansen liggen voor de ontwikkeling van moderne en duurzame tuinbouwbedrijven.
Lees meer ...
Op 30 januari 2015 is het boek Duurzame Landschapsarchitectuur gepresenteerd met een overzicht van de “state of the art” van duurzame ontwerpprojecten in Nederland. Ook wij staan met twee projecten in het boek vermeld.
Lees meer...
 
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___onderzoek.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___projecten___overzicht.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___ruimte_voor_verandering.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___wie_zijn_wij.html

© Terra Incognita | Utrecht | 2015

blog

Op onze blog vindt u meer nieuwsberichten en actualiteiten over Terra Incognita. Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden? Ga dan naar onze weblog: www.terra-i.blogspot.com

Terra Incognita is ook actief op andere sociale media. Nieuwsgierig? Bekijk ons dan op linkedin, facebook of twitter.

Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___contact.html