Op 2 maart 2015 presenteerden wij aan een Ambtelijke Begeleidings-groep het Plan van Aanpak voor het ruimtelijk kwaliteitskader, dat wij opstellen voor de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven..
Lees meer ...
Op 12 februari 2015 is de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025 vastgesteld door de stuurgroep. De visie maakt duidelijk waar kansen liggen voor de ontwikkeling van moderne en duurzame tuinbouwbedrijven.
Lees meer ...
 
Op 10 maart vond de eerste workshop en inloopavond plaats voor de Gebiedsvisie De Bilt-Zuid. Bewoners, bedrijven, organisaties en belanghebbenden uit het gebied waren uitgenodigd om in het planproces te participeren.
Lees meer ...
Op 3 maart organiseerden wij samen met Dialogic en Koen Frenken van de Universiteit Utrecht een workshop voor een ontwerpend onderzoek naar de kansen voor (elektrische) auto- en fietsdelen in de gemeente Utrecht.
Lees meer ...
 
Op 30 januari 2015 is het boek Duurzame Landschapsarchitectuur gepresenteerd met een overzicht van de “state of the art” van duurzame ontwerpprojecten in Nederland. Ook wij staan met twee projecten in het boek vermeld.
Lees meer...
In opdracht van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen werken wij samen met bewoners en lokale ondernemers aan een advies voor de Ruïne van Teylingen. Op 28 januari 2015 werd een inloopavond georganiseerd.
Lees meer...
 
Op 29 oktober 2014 is een veldbezoek georganiseerd naar de uitvoeringswerkzaamheden aan de klimaatdijk in Streefkerk. Dit veldbezoek vormde een onderdeel van het ochtendprogramma van de manifestatie Ontwerp Delta.NL.
Lees meer...
Van 15 t/m 19 september 2014 organiseerden wij voor de provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Zeist de Week van het Wonen op de Vliegbasis Soesterberg. Het werd een week vol inspiratie en informatie! 
Lees meer...
 
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___onderzoek.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___projecten___overzicht.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___ruimte_voor_verandering.html
Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___wie_zijn_wij.html

© Terra Incognita | Utrecht | 2015

blog

Op onze blog vindt u meer nieuwsberichten en actualiteiten over Terra Incognita. Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden? Ga dan naar onze weblog: www.terra-i.blogspot.com

Terra Incognita is ook actief op andere sociale media. Nieuwsgierig? Bekijk ons dan op linkedin, facebook of twitter.

Terra_Incognita___bureau_voor_stedenbouw_en_landschap___contact.html